Videoen viser væverens bevægelser.
Med sin højre hånd transporterer hun "flyveskytten"..