Gerda Johansen væver MW-gobelin-teknik.. efter forlæg af Hanne Jensen